Search
  • Olu Vandenbussche

Oog voor trends

Updated: Jun 23, 2021

Binnen de e-learning digitaal textielontwerpen zit ook een module trendonderzoek en collectieontwikkeling. Daarin benaderen we trendonderzoek op een holistische manier: we starten met de geschiedenis van fashion forecasting en een overzicht van de belangrijkste theorieën en concepten. We staan ook stil bij maatschappelijke veranderingen die een invloed hebben op trends. Deelnemers bouwen een eigen referentiekader uit via verschillende praktische opdrachten en doen visual research naar een zelfgekozen thema dat ze tenslotte pitchen aan de andere deelnemers.


Eén van de opdrachten bestaat erin een nieuwsfeit te analyseren dat mogelijks een invloed zal hebben op toekomstige trends en de anderen te tippen over interessante expo's, films, boeken... Veroniek De Leenheer maakte dit prachtige trendrapport waarin ze oa de vluchtelingenproblematiek tegenover toerisme plaatste en stilstond bij de legalisering van street art. Haar tip? 'My Secret Garden', de overzichtstentoonstelling over Belgisch kunstenaar Arne Quinze die momenteel in het BAM te Mons loopt.


71 views0 comments

Recent Posts

See All